HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐIỀU HOÀ MULTI XS


Gree xin gửi đến quý khách hàng Hướng dẫn sử dụng Điều hoà treo tường Multi XS (01 dàn nóng kết nối 02 dàn lạnh), gồm các model:

  • Dàn nóng: GWCD(14)NK6F0
  • Dàn lạnh: GWC(07)AAB-K6DNA1B/I
  • Dàn lạnh: GWC(09)AAB-K6DNA1B/I


TẢI TÀI LIỆU TẠI ĐÂY
Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

.